sunnuntai 4. joulukuuta 2022

Luterilaisten ja ortodoksien erot ja kohtaamiset

Tässä postauksessa vertailen ortodoksisen kirkon ja luterilaisen kirkon teologiaa. Keskityn kuvan teologiaan, mutta myös laajempiin aiheisiin, kuten Jumalaan, Kristukseen ja pelastukseen. Esitän kirkkoja yhdistäviä sekä erottavia painotuksia oheisen taulukon avulla. Taulukko tuo ilmi molempien kirkon teologisen johdonmukaisuuden. Johdonmukaisuus ei vielä ole oikeaoppisuuden tae.

 

Taulukon tarkoitus ei ole arvioida, kumpi kirkko ilmaisee tarkemmin totuutta tai kristillisyyttä. Tarkoitus on tuoda ilmi kummankin kirkon erityispiirteitä ja korostuksia vertailutilanteessa. Liitän esimerkiksi kuvan ortodoksiseen kirkkoon ja sanan luterilaiseen kirkkoon. Tällä en tarkoita, että ortodoksinen kirkko olisi välinpitämätön sanan suhteen tai että luterilainen kirkko sivuuttaisi kuvan. Taulukko ei liioin ota kantaa siihen, kumpi kirkko toteuttaa sanan tai kuvan teologiaa uskollisemmin.

 

Ekumeeninen haaste koskee mahdollisuutta hyväksyä toisen kirkon painotuksia osaksi omaa teologiasta kokonaisuutta. On mahdollista nähdä vieraan kirkon tosiasiassa kieltävän sekä sille ymmärretyn korostuksen että taulukossa ilmaistun jaetun lähtökohdan.   

 

Taulukko on yleistys, jonka tarkoitus ei ole kieltää poikkeuksia. Olen tietoinen, että moneen taulukon kohtaan voisi esittää huomioita tai kritiikkiä mutkat suoriksi -mentaliteetista. Olen kirjoittanut aiheesta tarkemmin väitöskirjassani ja väitöstilaisuuteni lektiopuheessa. Luterilais-ortodoksista ekumeniaa löytyy myös täältä ja täältä


Traditioiden ja tunnustuskuntien jakaminen ja erotteleminen on mahdollista, mutta lukuisat yksittäistapaukset kyseenalaistavat yksinkertaistuksia. Maalaustaiteen saralla tulee nähdä lännen renessanssin ja idän bysanttilaisen perinteen sekoittuneen ja vaikuttaneen toisiinsa. Tämä näkyy tämän päivän kirkkotiloissa: renessanssimaalauksia ortodoksikirkoissa ja ikoneita luterilaisissa pyhissä tiloissa. Ina Collianderin väripuupiirros Enkeli sininen (1959) pohjautuu bysanttilaiseen ikoniperinteeseen, mutta siinä on myös lännen ja Pariisin vaikutteita sekä taiteilijan omaperäisyyttä. Ina vaihtoi kotinsa ankaraksi kokemansa luterilaisen uskon ortodoksiseen uskoon.  

 

Ortodoksinen kirkko

Jaettu lähtökohta

Luterilainen kirkko

 

Jumala ja metafysiikka

 

apofaattinen teologia kyseenalaistaa kuvaamisen

salattu Jumala

 

ristin teologia kyseenalaistaa kuvaamisen

mystiikka kuvien ympäristönä

Siinain vuori

kymmenen käskyä ja siviilielämä kuvien ympäristönä

kuva-prototyyppi -kunnioitus

toinen käsky, älä tee jumalankuvaa

kuva-prototyyppi -kunnioituksen puuttuminen

valo tuonpuoleisen Jumalan mystisenä visiona

Jumala on valo

valo uskon tietona kätketystä Jumalasta

kulta ilmaisee Jumalan kunniaa

Jumalan risti ja kunnia

vaatimattomuus ilmaisee Jumalan ristiä

kyseenalainen perintö pyhästä Sofiasta

Jumalan viisaus

kyseenalainen perintö nominalismista

luomaton kauneus

Jumala on kauneus

luotu kauneus

kosmos ja ikuisuus

Jumala operoi ajassa

historia ja ajallisuus

 

Kristus

 

inkarnaatio, uusi Adam

Jeesus

kärsimys, Jumalan Karitsa

Kristuksen jumalallinen luonto

Khalkedonin kirkolliskokous

Kristuksen inhimillinen luonto

risti voitonmerkkinä 

risti

risti kärsimyksen merkkinä

ristiinnaulitsemisen hillitty kuvaminen

Golgata

ristiinnaulitsemisen tunteellinen kuvaaminen

Tabor

historiallinen Jeesus

Getsemane

 

Estetiikka

 

kirkastunut alastomuus

ruumiillisuuden hyvyys

peitetty alastomuus

modernin taiteen hylkääminen

teologia ennen estetiikkaa

moniselitteinen suhde moderniin taiteeseen

käänteinen perspektiivi

teologia ennen tiedettä

peritty lineaarinen perspektiivi

ontologinen ja transparentti symboli (Dionysios Areopagita)

symboliikka

informatiivinen ja kielellinen symboli (Augustinus)

kuva

julistaminen 

sana

näkeminen

aistit

kuuleminen

ihmeitätekevät kuvat

Pyhän Hengen voima

epäily/tietämättömyys ihmeitätekeviä kuvia kohtaan

 

Pelastus, ihminen ja kuva

 

vapaa tahto

ihminen luotuna ja langenneena

vapaa ja sidottu tahto

Jumalan kuva armon vastaanottajana

armo

usko armon vastaanottajana

kuva välineenä pelastukseen

pyhitys

kuva vastauksena pelastukseen

jumalallistuminen

pelastus

vanhurskauttaminen

(luostari)asketismi

kristityt Jumalan valona

hyväntekeväisyys

ihmisen nousu

Jaakobin tikkaat

Jumalan laskeutuminen

stoalainen tyyneys

Hengen hedelmät

tunteellinen hengenelämä

pyhien ja reliikkien kunnioittaminen  

pyhät

pyhien ja reliikkien pidättyväinen tai olematon kunnioitus

 

Traditio

 

kirjoitukset osana erehtymätöntä Traditiota  

Raamattu ja traditio

sola scriptura ja erehtyväiset traditiot

käsittätehty Kristus ja Luukas ikonimaalarina

kristillinen kuvatraditio

välinpitämätön, epäilevä tai kriittinen suhde legendoihin  

7. ekumeenisen konsiilin hyväksyminen

ekumeeniset konsiilit

7. ekumeenisen konsiilin kieltäminen

kruunattu neitsyt Maria

Jumalansynnyttäjä

vaatimaton ja nöyrä Neitsyt Maria

taiteilijan säännöt

taiteellinen kuuliaisuus kristillistä ilmoitusta ja traditiota kohtaan

taiteilijan luovuus ja mielikuvitus

 

Liturginen elämä

 

kuvien rikkaus

liturgia

sanojen ja musiikin rikkaus

ikonostaasi ja kuninkaallinen ovi alttarille              

eukaristia messun keskuksena

(krusifiksi ja) avoin pääsy alttarille

eskatologinen

jumalanpalvelus

arkinen

vaarana jähmettyä menneisyyteen

eri kulttuurien rikkaus

vaarana kadottaa oma kuvakieli